سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران
اساس حکمت، همراهی با حقّ است و فرمان بردن از حقدار . [امام علی علیه السلام]